AlfaTM LTD
A A A

Станислав Доспевски – един народен художник (50 стр.)

Други

Цена:100.00Лв.
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ 2
УВОД 3
ГЛАВА ПЪРВА. СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ – ЖИЗНЕН ПЪТ 9
1. ДЕТСТВО И ЮНОШЕСТВО 9
2. ОБРАЗОВАНИЕ 9
3. РАЗВИТИЕ В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ 11
ГЛАВА ВТОРА. ТВОРЧЕСТВОТО НА СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ 15
1. ТВОРЧЕСТВОТО В РАННИТЕ МУ ГОДИНИ 15
2. ТВОРЧЕСТВО ПО ВРЕМЕ НА СЛЕДВАНЕТО В РУСИЯ 16
3. ТВОРЧЕСТВО В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ 19
3.1. Иконопис и стенописи 22
3.2. Портрети 28
4. ВЛИЯНИЕ, ОТРАЖЕНИЕ НА ТВОРЧЕСТВОТО НА ДОСПЕВСКИ ВЪРХУ КУЛТУРАТА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ 36
ГЛАВА ТРЕТА. ДОСПЕВСКИ И РИЛСКИЯ МАНАСТИР 40
1. РИЛСКИЯТ МАНАСТИР – ИКОНИ И СТЕНОПИСИ 40
2. МЯСТОТО НА СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ СРЕД ТВОРЦИТЕ РАБОТИЛИ В РИЛСКИЯ МАНАСТИР 42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 46
ЛИТЕРАТУРА 49
ПРИЛОЖЕНИЯ 50