AlfaTM LTD
A A A

Знакова функция на дрехата в обредите от жизнения цикъл (50 стр.)

Обществени науки » Социология

Цена:50.00Лв.
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ 2
УВОД 3
ГЛАВА І. ДРЕХАТА В ОБРЕДИТЕ ОКОЛО РАЖДАНЕТО 5
1. ЕТНОГРАФСКИ ДАННИ 5
2. ОБИЧАИ И ОБРЕДИ СВЪРЗАНИ С БРЕМЕННОСТТА, РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕТЕ 7
3. ДРЕХАТА ПРИ РАЖДАНЕТО 11
2.1. Дрехата на родилката 13
2.2. Дрехата и новороденото 14
2. ФУНКЦИИ НА ДРЕХАТА В ОБРЕДИТЕ ОКОЛО РАЖДАНЕТО И НА ДЕТЕТО ДО ДОСТИГАНЕ НА ПОЛОВА ЗРЕЛОСТ 16
2.1. Функции на дрехата при раждането в традиционния български обичай 16
2.2. Функции на дрехата на детето от раждането до достигане на полова зрелост 17
ГЛАВА ІІ. СВАТБЕНИЯТ КОСТЮМ 19
1. ОБРЕДА – СВАТБА 19
1.1. Описание на обреда 19
1.2. Семантика на обреда 24
2. ДРЕХАТА В СВАТБАТА 27
3. ФУНКЦИИ НА ДРЕХАТА В ОБРЕДА 43
3.1. Дрехата като знак за преход от един статус в друг 43
3.2. Дрехата – като знак за регионално и локално оразличаване 46
3.3. Магическа функция на дрехата 47
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 49
ЛИТЕРАТУРА 50