AlfaTM LTD
A A A

Спасяването на българските евреи – колективната памет на спасяването (49 стр.)

Обществени науки » Социология

Цена:70.00Лв.
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ 2
УВОД 3
ГЛАВА ПЪРВА. КОЛЕКТИВНАТА ПАМЕТ И ИСТОРИЯТА 7
1. КОЛЕКТИВНА ПАМЕТ 7
2. КОЛЕКТИВНА И ИНДИВИДУАЛНА ПАМЕТ. ПИЕР НОРА. 16
ГЛАВА ВТОРА. КОЛЕКТИВНАТА ПАМЕТ ЗА СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ – СПОМЕНИТЕ В РАЗВИТИЕ 1944-2003 21
1. ИСТОРИЯ НА СЪБИТИЯТА (ХРОНОЛОГИЯ) 21
2. ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПАМЕТТА ЗА ХОЛОКОСТА 25
3. СПОМЕНИТЕ В ПЕРИОДА 1944-1989Г. 28
3.1. Еврейски вести 28
3.2. Спомени и интерпретации в социологически аспект 29
4. СПОМЕНИТЕ В ПЕРИОДА 1989-2003Г. 31
4.1. Конкретният спомен в “Еврейски вести” 31
4.2. Интерпретации в социологически аспект на спомените от посттоталитарния период 38
ГЛАВА ТРЕТА. КОЛЕКТИВНАТА ПАМЕТ – РАЗЛИЧИЯТА В СПОМЕНИТЕ 40
1. ОСНОВНИТЕ РАЗЛИЧИЯ В СПОМЕНИТЕ – ПРИЧИНИ 40
2. ПАМЕТ И СПОМЕН – МЯСТОТО НА ИСТОРИЯТА И НА ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА 42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 47
ЛИТЕРАТУРА 49