AlfaTM LTD
A A A

СЕЦЕСИОНЪТ - НОВА ИЗРАЗНОСТ В БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО (56 стр.)

Други

Цена:150.00Лв.
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ 2
ВЪВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА ПЪРВА. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПОЯВАТА НА МОДЕРНИЗМА В БЪЛГАРИЯ 6
1.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО ОТ КРАЯ НА ХІХ И НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК СЪС ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАТА ТРАДИЦИЯ И МОДЕРНИЗЪМ 6
1.2. ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО - ЕДНА ОСОБЕНА ЕКСПРЕСИЯ 15
ГЛАВА ВТОРА. СТИЛЪТ СЕЦЕСИОН 23
2.3. СЕЦЕСИОНЪТ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОТО ИЗКУСТВО В НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК 23
2.4. СЕЦЕСИОНЪТ В ЖИВОПИСТА, АРХИТЕКТУРА, СКУЛПТУРАТА И ПЛАСТИКАТА 30
2.5. РАЗВИТИЕ НА СТИЛА В УСЛОВИЯТА НА ЗАТРУДНЕНИ КУЛТУРНИ КОНТАКТИ ПО ВРЕМЕ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 31
2.6. КЪСНИЯТ СЕЦЕСИОН 35
ГЛАВА ТРЕТА. СЕЦЕСИОНЪТ В БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО 37
3.1. НАВЛИЗАНЕ НА НОВИЯ СТИЛ В ИЗРАЗНОСТТА НА БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 37
3.2. ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ СЕЦЕСИОН 39
3.3. РАЗВИТИЕ НА СТИЛА В БЪЛГАРИЯ 40
3.4. НОВАТА ИЗРАЗНОСТ В БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО 50
3.5. ЗНАЧЕНИЕ НА СЕЦЕСИОНА ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО. 51
ИЗВОДИ 53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 54
ЛИТЕРАТУРА 55
ПРИЛОЖЕНИЯ 56