AlfaTM LTD
A A A

Военната тема в творчеството на Олес Гончар (70 стр.)

ТОП дипломни

Цена:100.00Лв.
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ 2
1. УВОД 3
2. РАННОТО ТВОРЧЕСТВО НА О. ГОНЧАР 7
2.1. РАЗВИТИЕТО НА ТЕМАТА ЗА ВОЙНАТА ПРЕЗ 40-ТЕ И 50-ТЕ ГОДИНИ (“ЗНАМЕНОСЦИ”, “ТАВРИЯ”, “ПЕРЕКОП”) 7
Биографични бележки. Литературен обзор на произведенията на Гончар 7
Предвоенен период от творчеството на О. Гончар 10
Развитие на темата за войната 10
2.2. ГЕРОИЗМЪТ И РОМАНТИЗМЪТ В РАННИТЕ РОМАНИ НА О. ГОНЧАР 12
3. ТВОРЧЕСТВОТО НА ГОНЧАР В ЗРЕЛИЯ ПЕРИОД ОТ ЖИВОТА МУ 33
3.1. ОТ РОМАНТИКА КЪМ РЕАЛИЗЪМ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА ВОЙНАТА (60-ТЕ, 70-ТЕ И 80-ТЕ ГОДИНИ НА 20 ВЕК). 33
3.2. РАЗВИТИЕТО НА ТЕМИТЕ ЗА ЧОВЕШКАТА ДОБРОТА, ЖИВОТА И СМЪРТТА В ТВОРЧЕСТВОТО НА ГОНЧАР (“ЧОВЕК И ОРЪЖИЕ”, “ТРОНКА”, “ЦИКЛОН”) 35
3.3. ТЕМАТА ЗА ИСТОРИЯТА И ВРЪЗКАТА И С ВРЕМЕТО (“ТРОНКА”, “ЧОВЕК И ОРЪЖИЕ”, “ТВОЯТА ЗОРА”) 44
4. ЗНАЧЕНИЕТО НА ТВОРЧЕСТВОТО НА О. ГОНЧАР 54
4.1. ВОЙНАТА В ТВОРЧЕСТВОТО НА ГОНЧАР И ХЕМИНГУЕЙ – РАЗЛИЧНАТА ГЛЕДНА ТОЧКА 54
4.2. ПРИНОСЪТ НА О. ГОНЧАР КЪМ СВЕТОВНАТА КЛАСИКА. НЕПРЕХОДНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА РОМАНИТЕ, ПОВЕСТИТЕ, РАЗКАЗИТЕ И НОВЕЛИТЕ ЗА ВОЙНАТА 61
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 64
6. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 67
7. ПРИЛОЖЕНИЯ 69
7.1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 69
7.2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 70