AlfaTM.com

Написване на дисертации, дипломни и курсови работи по поръчка

Стратегическо маркетингово планиране на кооперация (63стр.)

63,00 лв.

Дипломна работа

СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ 2
1.Етапи на създаване на стратегии за кооперации 3
1.1.1. Формулиране на стратегии 3
1.1.2.Формулиране на цели 4
1.1.3.Избор на стратегии 10
2.Разработване на стратегии за кооперациите 13
2.1.Производствена стратегия 13
2.2. Маркетингови стратегии. 16
2.3.Финансови стратегии 25
СИЛНИ СТРАНИ 37
СЛАБИ СТРАНИ 38
В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СТРАТЕГИЯ СА ВКЛЮЧЕНИ РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА АСОРТИМЕНТНАТА СТРУКТУРА НА КООПЕРАЦИЯТА. В МЕТАЛНИЯ ЦЕХ СЕ ЗАПОЧВА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТРЪБНО-ФРИКЦИОНЕН АНКЕР. ИЗПОЛЗВА СЕ В МНОГО УКРЕПИТЕЛНИ РАБОТИ И СНИЖАВА РИСКА ОТ ЗЛОПОЛУКИ ПРИ МИННИЯ ДОБИВ. ИЗДЪРЖА ОСЕМ ПЪТИ ПО-ГОЛЯМО НАТОВАРВАНЕ НА УСУКВАНЕ, ПОЯВЯВАЩО СЕ ПРИ ДЕФОРМАЦИИ ОСОБЕНОЧЕСТО В ГАЛЕРИИ И СЛАБИ СКАЛИ, КАТО ТЕЗИ НА МЛАДООБРАЗУВАНАТА АЛПИЙСКА ЗОНА. СЪЩО ТАКА ЗАТВОРЕНАТА КОНСТРУКЦИЯ ПОЗВОЛЯВА ШПРИЦОВАНЕТО НА УСИЛВАЩ МАТЕРИАЛ В АНКЕРА И ПО-ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ НА КОРОЗИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ОТДЕЛЯНЕТО НА ДВЕТЕ ПОВЪРХНИНИ. 39
Елемент на микса 40
Равнище на цената 40
Периодичност на изменение 40
Комуникация 40
ПРОДУКТОВА СТРАТЕГИЯ 43
ЦЕНОВИ СТРАТЕГИИ 45
При разработването на ценови стратегии специалистите използват различни методи за ценообразуване – разходно калкулативни, пазарно ориентирани и психологическо ценообразуване. 45
Адаптирането на фирмените цени към пазара се осъщвествява най-често чрез следната система от различни ценови корективи: 45

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ 2
1.Етапи на създаване на стратегии за кооперации 3
1.1.1. Формулиране на стратегии 3
1.1.2.Формулиране на цели 4
1.1.3.Избор на стратегии 10
2.Разработване на стратегии за кооперациите 13
2.1.Производствена стратегия 13
2.2. Маркетингови стратегии. 16
2.3.Финансови стратегии 25
СИЛНИ СТРАНИ 37
СЛАБИ СТРАНИ 38
В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СТРАТЕГИЯ СА ВКЛЮЧЕНИ РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА АСОРТИМЕНТНАТА СТРУКТУРА НА КООПЕРАЦИЯТА. В МЕТАЛНИЯ ЦЕХ СЕ ЗАПОЧВА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТРЪБНО-ФРИКЦИОНЕН АНКЕР. ИЗПОЛЗВА СЕ В МНОГО УКРЕПИТЕЛНИ РАБОТИ И СНИЖАВА РИСКА ОТ ЗЛОПОЛУКИ ПРИ МИННИЯ ДОБИВ. ИЗДЪРЖА ОСЕМ ПЪТИ ПО-ГОЛЯМО НАТОВАРВАНЕ НА УСУКВАНЕ, ПОЯВЯВАЩО СЕ ПРИ ДЕФОРМАЦИИ ОСОБЕНОЧЕСТО В ГАЛЕРИИ И СЛАБИ СКАЛИ, КАТО ТЕЗИ НА МЛАДООБРАЗУВАНАТА АЛПИЙСКА ЗОНА. СЪЩО ТАКА ЗАТВОРЕНАТА КОНСТРУКЦИЯ ПОЗВОЛЯВА ШПРИЦОВАНЕТО НА УСИЛВАЩ МАТЕРИАЛ В АНКЕРА И ПО-ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ НА КОРОЗИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ОТДЕЛЯНЕТО НА ДВЕТЕ ПОВЪРХНИНИ. 39
Елемент на микса 40
Равнище на цената 40
Периодичност на изменение 40
Комуникация 40
ПРОДУКТОВА СТРАТЕГИЯ 43
ЦЕНОВИ СТРАТЕГИИ 45
При разработването на ценови стратегии специалистите използват различни методи за ценообразуване – разходно калкулативни, пазарно ориентирани и психологическо ценообразуване. 45
Адаптирането на фирмените цени към пазара се осъщвествява най-често чрез следната система от различни ценови корективи: 45